İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN AKILLI YOLU
BEGINNING TO LEARN ENGLISH
        

İngiliz alfabesinde 26 harf vardır. Harflerin kendi başlarına okunuşları ve kelime içerisindeki okunuşları aynı olmayabilir.

ALPHABET ALFABE

A B C D E F
ey bi si di i ef
           
G H I J K L
ci eyç ay cey key el
           
M N O P Q R
em en ou pi kiu ar
           
S T U V W X
es ti yu vi dabl yu eks
           
Y Z        
vay zet        
           

Harflerin okunuşunu yukarıdaki gibi öğrendiğiniz zaman, herhangi bir kelimeyi harf ile kodlamayı yapabilir, telaffuzu söyleyerek anlaşılamayacak kelimelerin karşı tarafa doğru verilmesini sağlarsınız.

       
armut mosque palace tiger
Ey ar em yu ti em ou es kiu yu i pi ey el ey si i key ey pi el ey en
       
Edirne i di ay ar en i Kayseri key ey vay es i ar ay
       
Engin i en ci ay en Mustafa em yu es ti ey ef ey
       
Angel ey en ci i el Melek em i el i key
       
Joseph cey ou es i pi eyç Maureen em ey yu ar i i en